Seniorenvereniging Krommenie (SVK)

Seniorenvereniging Krommenie (SVK)

Onze vereniging, opgericht in 2013, telt inmiddels meer dan 300 leden en groeit nog steeds. Het lidmaatschap wordt ook aanbevolen voor ‘jongere’ senioren om alvast een begin te maken met het opbouwen van een vrienden- en kennissenkring voor de periode waarin werk en het hebben van collega’s en werkrelaties wegvallen of al zijn weggevallen.

Ook in Assendelft, Wormerveer en Wormer treft u onze leden aan.

Ontspanning

De vereniging heeft als doel het bieden van contactmogelijkheden en ontspanning voor 50-plussers en organiseert daartoe een breed scala aan activiteiten. 

Activiteiten:

wandel- en fietstochten, 

klaverjassen – spelmiddagen

dagtochten – excursies – museumbezoek

thema-, film- en muziekmiddagen

creatieve en leerzame activiteiten 

inloop koffie-ochtenden (ook geschikt om kennis te maken met onze vereniging).

Het programma voor de activiteiten (en meer) staat iedere maand in de nieuwsbrief ‘FIKS’, die u naar keuze via e-mail (in kleur) of via uw brievenbus (in zwart/wit) ontvangt.

Belangenbehartiging 

De SVK ziet belangenbehartiging van senioren als een essentiële taak. Er worden goede contacten onderhouden met de gemeente Zaanstad, Sociaal Wijkteam, Ouderenbonden en diverse organisaties op het gebied van (ouderen-)zorg. 

Gecertificeerde belastinghulpen verzorgen uw Aangiftes Inkomstenbelasting en aanvragen voor Zorg- en Huurtoeslag

Eveneens gecertificeerde Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) helpen bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van hulpmiddelen, speciale voorzieningen, parkeerplaatsen, vervoer en meer. Ook leveren zij ondersteuning bij problemen met administratie, (her-)indicaties van zorg en zorgmiddelen, wonen en woningaanpassing, vragen over Wmo en WLZ en bereiden zij samen met u de zgn. ‘keukentafelgesprekken’ (met Sociaal Wijkteam) voor en zijn daar desgewenst bij aanwezig. 

U wordt lid voor slechts € 25,- per jaar en uw partner betaalt € 22,50. 

U betaalt alleen voor de resterende kwartalen van het jaar.

Meer informatie over de SVK is te vinden op www.seniorenkrommenie.nl.

Aanmelden als lid kan via: E-mail info@seniorenkrommenie.nl of Tel. 075 – 628 7121.