Geen QR-code nodig

Buurt-en wijkcentra hebben geen verplichting om bij het betreden van het centrum naar een QR code te vragen. Ook is per 25 september de 1,5 meter afstand van elkaar in de meeste gevallen geen verplichting meer.

Het centrum betreden om alleen gebruik te maken van de horeca voorziening is niet toegestaan. Maar alle activiteiten waar ons buurtcentrum ruimte aan biedt, zijn zonder de verplichting om een QR code of een vaccinatie bewijs te tonen, toegestaan.

Wel willen wij u met klem verzoeken zich aan de basis regels tegen verspreiding van het Corona virus te houden.

Dus:

  • Was regelmatig uw handen
  • Schud geen handen
  • Nies of hoest in uw elleboog
  • Blijf bij gezondheidsklachten thuis en laat u zich testen

De 1.5 meter afstand regel is geen verplichting meer, maar probeer toch afstand van elkaar te houden.

Als iedereen zich aan de basis regels houdt, kunnen we deze periode zo snel mogelijk afsluiten en kunnen wij elkaar weer in volle vrijheid ontmoeten.