De Pelikaan gaat weer open

We zijn nog in afwachting van de uitwerking van de maatregelen die 14 januari zijn aangekondigd. Het is wel zeker dat het dragen van een mondkapje ook binnen verplicht is, ook als u zit of stilstaat. Alleen tijdens gym of yoga mag het af. Er wordt geadviseerd geen stoffen of zelfgemaakte mondkapjes meer te gebruiken. De voorkeur gaat uit naar medische mondkapjes van het type 2.

Happy homework

In de Pelikaan biedt “ Happy Homework” bijles, huiswerkbegeleiding en citotrainingen. Kan uw zoon of dochter een extra steuntje in de rug gebruiken? Na de zomervakantie beginnen we weer.

Meer lezen

25 juni vrijwilligersavond

vrijdag 25 juni werden in heel Zaanstad vrijwilligers bedankt voor hun inzet en getrakteerd op een hapje en een drankje en een online bingo. De Pelikaan had daarvoor de gastvrouwen en -heren uitgenodigd, om met elkaar dit rare jaar op een gezellige manier af te sluiten. Ook werd er afscheid genomen van Tamara, Henk en Ron, die hartelijk bedankt werden voor hun jarenlange inzet.

Met dank aan Jan van Poorten via deze link een foto-impressie van deze avond: https://poort201.nl/Pelikaan/Foto.html

Ron 12,5 jaar Penningmeester

Ron Kruithof is 12,5 jaar penningmeester van de Pelikaan!

En dat is natuurlijk iets om aandacht aan te geven, daarom kreeg hij van Frank Jan Borst (gemeente Zaanstad) een dankwoord en een speciaal blik voor vrijwilligers die een bijzondere verdienste hebben geleverd. En namens de Pelikaan een prachtig boeket.

Helaas is het ook het moment waarop Ron heeft aangekondigd dat hij zijn functie zal gaan neerleggen.

De Pelikaan heeft veel aan hem te danken, dus we laten hem niet zomaar gaan, er zal zeker nog een feestelijk afscheid georganiseerd worden.

Nieuwe Pelikaan en Cultuurzaal

Huidige situatie: voormalig verpleeghuis, dat grotendeels leegstaat

Aan het Durghorstplantsoen staat momenteel een voormalig verpleeghuis, dat in eigendom is van Parteon. Dit gebouw staat grotendeels leeg. Aankomende zomer komt het hele gebouw leeg te staan, waarna Parteon het gebouw vanuit leefbaarheid- en veiligheidsoverwegingen zo snel mogelijk gaat afbreken met als doel om zo veel mogelijk materialen her te gebruiken.

Plannen nieuwbouw: woningen, buurtcentrum en cultuurzaal

Op de locatie van het voormalig verpleeghuis komt nieuwbouw. Deze nieuwe bebouwing bestaat uit ongeveer 44 huurwoningen, een nieuw buurtcentrum voor de Pelikaan en een cultuurzaal. Parteon zal de huurwoningen gaan verhuren. De Pelikaan gaat de huidige locatie aan de Kervelstraat verlaten en verhuist naar de nieuwbouw aan het Durghorstplantsoen. De cultuurzaal zal ruimte gaan bieden aan uitvoeringen van culturele organisaties, lokale amateurverenigingen en scholen. De cultuurzaal gaat beheerd worden door de Pelikaan.

Vervolg: wijziging bestemmingsplan, nieuw inrichtingsplan openbare ruimte en ontwerp gebouw

Na de informatieavond in april zal de gemeenteraad dit jaar definitief een besluit nemen om geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van de cultuurzaal en het buurtcentrum. Als het besluit positief is, dan zal in de tweede helft van 2021 een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure gebracht om medewerking te kunnen verlenen aan de nieuwbouwplannen. Ook wordt een nieuw inrichtingsplan voor het parkeren en groen op het Durghorstplantsoen gemaakt. Daarnaast zullen de plannen voor de nieuwbouw door een architect uitgewerkt gaan worden tot een definitief ontwerp.

De totale periode van afbraak en nieuwbouw gaat naar verwachting enkele jaren duren.

Met ingang van 22 april kunt u de plannen inzien op de gemeentelijke website: www.maaknoord.zaanstad.nl of via de website van Parteon: www.parteon.nl.

Ventilatiesysteem Pelikaan

Na uitvoerig overleg in het bestuur, is de aanvraag voor een goed ventilatiesysteem in De Pelikaan goedgekeurd en is de installatie ervan gegund aan de firma Feenstra en van Goor uit Wormer.

Er is twee weken hard gewerkt, met soms wel 5 man tegelijk, om deze installatie te realiseren. In de Pelikaan kan nu de grote zaal, en twee kleinere ruimtes op een dusdanige manier geventileerd worden, dat ze ruimschoots voldoen aan de normen van het RIVM. De afzuigcapaciteit van deze WarmteTerugWin units bedraagt 400m3/uur. De luchtbehandeling bestaat uit een constante aanvoer van gefilterde verse buitenlucht. De installatie wordt gestuurd door een CO2 opnemer, die zo nodig de installatie naar een hoger toerental commandeert, afhankelijk van de kwaliteit van de lucht in de ruimte. Door deze voorziening kunnen we nu zonder problemen en met dichte ramen grotere groepen, binnen de richtlijnen van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, ontvangen.

Kinderoppas gezocht

Kinderoppas gezocht
In de Pelikaan wordt iedere donderdag vanaf 9.00 uur tot 11.30 – met inloop vanaf 8.30 – de cursus “Beter Nederlands Spreken” gegeven aan mensen van vele nationaliteiten die hun best doen om goed Nederlands te leren spreken en schrijven. Om het voor iedereen mogelijk te maken om deze cursus te volgen is er een kinderopvang geregeld.
Voor deze kinderopvang, die voor deelnemers aan de cursus gratis is, zoekt de Pelikaan dringend vrijwilligers die op de donderdag van 8.30 tot 11.30 bereid zijn om op een beperkt aantal kleine kinderen (ca. 8) te passen. Speelgoed is aanwezig.
Inlichtingen en aanmeldingen heel graag bij de Pelikaan, tel. 628 5660.
De Pelikaan is te vinden in de Kervelstraat 185a (achter De Bieb).

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Zen4life

Mijn naam is Jolanda van Rijn en Ik heb twee grote passies in het leven, dat is mijn gezin en alles wat te maken heeft met body and mind.

Yin Yoga