25 juni vrijwilligersavond

vrijdag 25 juni werden in heel Zaanstad vrijwilligers bedankt voor hun inzet en getrakteerd op een hapje en een drankje en een online bingo. De Pelikaan had daarvoor de gastvrouwen en -heren uitgenodigd, om met elkaar dit rare jaar op een gezellige manier af te sluiten. Ook werd er afscheid genomen van Tamara, Henk en Ron, die hartelijk bedankt werden voor hun jarenlange inzet.

Met dank aan Jan van Poorten via deze link een foto-impressie van deze avond: https://poort201.nl/Pelikaan/Foto.html

Ron 12,5 jaar Penningmeester

Ron Kruithof is 12,5 jaar penningmeester van de Pelikaan!

En dat is natuurlijk iets om aandacht aan te geven, daarom kreeg hij van Frank Jan Borst (gemeente Zaanstad) een dankwoord en een speciaal blik voor vrijwilligers die een bijzondere verdienste hebben geleverd. En namens de Pelikaan een prachtig boeket.

Helaas is het ook het moment waarop Ron heeft aangekondigd dat hij zijn functie zal gaan neerleggen.

De Pelikaan heeft veel aan hem te danken, dus we laten hem niet zomaar gaan, er zal zeker nog een feestelijk afscheid georganiseerd worden.

Nieuwe Pelikaan en Cultuurzaal

Huidige situatie: voormalig verpleeghuis, dat grotendeels leegstaat

Aan het Durghorstplantsoen staat momenteel een voormalig verpleeghuis, dat in eigendom is van Parteon. Dit gebouw staat grotendeels leeg. Aankomende zomer komt het hele gebouw leeg te staan, waarna Parteon het gebouw vanuit leefbaarheid- en veiligheidsoverwegingen zo snel mogelijk gaat afbreken met als doel om zo veel mogelijk materialen her te gebruiken.

Plannen nieuwbouw: woningen, buurtcentrum en cultuurzaal

Op de locatie van het voormalig verpleeghuis komt nieuwbouw. Deze nieuwe bebouwing bestaat uit ongeveer 44 huurwoningen, een nieuw buurtcentrum voor de Pelikaan en een cultuurzaal. Parteon zal de huurwoningen gaan verhuren. De Pelikaan gaat de huidige locatie aan de Kervelstraat verlaten en verhuist naar de nieuwbouw aan het Durghorstplantsoen. De cultuurzaal zal ruimte gaan bieden aan uitvoeringen van culturele organisaties, lokale amateurverenigingen en scholen. De cultuurzaal gaat beheerd worden door de Pelikaan.

Vervolg: wijziging bestemmingsplan, nieuw inrichtingsplan openbare ruimte en ontwerp gebouw

Na de informatieavond in april zal de gemeenteraad dit jaar definitief een besluit nemen om geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van de cultuurzaal en het buurtcentrum. Als het besluit positief is, dan zal in de tweede helft van 2021 een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure gebracht om medewerking te kunnen verlenen aan de nieuwbouwplannen. Ook wordt een nieuw inrichtingsplan voor het parkeren en groen op het Durghorstplantsoen gemaakt. Daarnaast zullen de plannen voor de nieuwbouw door een architect uitgewerkt gaan worden tot een definitief ontwerp.

De totale periode van afbraak en nieuwbouw gaat naar verwachting enkele jaren duren.

Met ingang van 22 april kunt u de plannen inzien op de gemeentelijke website: www.maaknoord.zaanstad.nl of via de website van Parteon: www.parteon.nl.

Ventilatiesysteem Pelikaan

Na uitvoerig overleg in het bestuur, is de aanvraag voor een goed ventilatiesysteem in De Pelikaan goedgekeurd en is de installatie ervan gegund aan de firma Feenstra en van Goor uit Wormer.

Er is twee weken hard gewerkt, met soms wel 5 man tegelijk, om deze installatie te realiseren. In de Pelikaan kan nu de grote zaal, en twee kleinere ruimtes op een dusdanige manier geventileerd worden, dat ze ruimschoots voldoen aan de normen van het RIVM. De afzuigcapaciteit van deze WarmteTerugWin units bedraagt 400m3/uur. De luchtbehandeling bestaat uit een constante aanvoer van gefilterde verse buitenlucht. De installatie wordt gestuurd door een CO2 opnemer, die zo nodig de installatie naar een hoger toerental commandeert, afhankelijk van de kwaliteit van de lucht in de ruimte. Door deze voorziening kunnen we nu zonder problemen en met dichte ramen grotere groepen, binnen de richtlijnen van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, ontvangen.

Kinderoppas gezocht

Kinderoppas gezocht
In de Pelikaan wordt iedere donderdag vanaf 9.00 uur tot 11.30 – met inloop vanaf 8.30 – de cursus “Beter Nederlands Spreken” gegeven aan mensen van vele nationaliteiten die hun best doen om goed Nederlands te leren spreken en schrijven. Om het voor iedereen mogelijk te maken om deze cursus te volgen is er een kinderopvang geregeld.
Voor deze kinderopvang, die voor deelnemers aan de cursus gratis is, zoekt de Pelikaan dringend vrijwilligers die op de donderdag van 8.30 tot 11.30 bereid zijn om op een beperkt aantal kleine kinderen (ca. 8) te passen. Speelgoed is aanwezig.
Inlichtingen en aanmeldingen heel graag bij de Pelikaan, tel. 628 5660.
De Pelikaan is te vinden in de Kervelstraat 185a (achter De Bieb).

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Zen4life

Mijn naam is Jolanda van Rijn en Ik heb twee grote passies in het leven, dat is mijn gezin en alles wat te maken heeft met body and mind.

Yin Yoga

Musicallessen Theater Mus vanaf 17 September in de Pelikaan

Zingen, dansen en acteren in De Pelikaan!

Vanaf dinsdag 17 september starten de musicallessen van Jeugdtheaterschool Theater MUS weer!

Kinderen tussen de 7 en 12 jaar kunnen in de musicalklassen leren toneelspelen, zingen en dansen en spelen uiteindelijk in een grote musicalvoorstelling!

Dinsdag 17 september is tevens een open les voor iedereen die het eens uit wil proberen.

Aanmelden hiervoor kan via info@theatermus.nl

7-9 jaar : 15.45-17.15 uur

10-12 jaar: 17.15-18.45 uur

Meer informatie over de lessen is te vinden op www.theatermus.nl

Gastvrouwen/-heren gezocht

“Gastvrouwen/-heren gezocht voor de Pelikaan
Buurtcentrum De Pelikaan is dringend – op dit moment vooral voor de maandagavond – op zoek naar gezellige gastvrouwen of gastheren. Er wordt gezocht naar flinke zelfstandige mensen die van aanpakken weten en goed met mensen om kunnen gaan.
De nieuwe medewerkers hoeven geen ervaring te hebben, maar ook dit vrijwilligerswerk is natuurlijk niet vrijblijvend. Er wordt gewerkt met heldere afspraken over verantwoordelijkheden en werktijden.
Behalve aan diverse lokale clubs, verenigingen en eigen activiteiten biedt De Pelikaan onderdak aan activiteiten en cursusprogramma’s van onder meer Fluxus. Wekelijks wordt De Pelikaan bezocht door zo’n 1200 bezoekers. Er maken veel clubs en verenigingen – van schakers tot klaverjassers en zangkoren – gebruik van de faciliteiten. Er wordt veel ontspanning geboden van bingo tot snuffelmarkten en eetcafés.
Belangstelling? Stuur een mail naar Annie Groot: beheer@buurtcentrumdepelikaan.nl of bel 06-13592234 voor verdere informatie.”