Brei- en haakcafé

Men zegt wel dat praten en breien niet samen gaan, maar in buurtcentrum de Pelikaan gaat dat prima!

Iedere laatste dinsdag van de maand kunt u dat zelf ervaren. Iedereen is welkom, elke week of af en toe. Neem uw eigen brei- of haakwerk mee en maak ondertussen een gezellig praatje.
Kunt u niet breien of haken? Geen probleem, wij leren het u wel. Wij zijn er vanaf 19.30 uur.

De kosten zijn € 2,50.