Brei- en haakcafé

Brei- en haakcafé
Men zegt wel dat praten en breien niet samen gaan, maar in buurtcentrum de
Pelikaan gaat dat prima! Iedere eerste woensdag van de maand kunt u dat zelf ervaren. Neem uw eigen brei- of haakwerk mee en maak ondertussen een gezellig praatje.
Kunt u niet breien of haken? Geen probleem, wij leren het u wel. Wij zijn er vanaf
19.30 uur en de kosten zijn € 2,50.
Voortaan iedere eerste woensdag van de maand!