Ron 12,5 jaar Penningmeester

Ron Kruithof is 12,5 jaar penningmeester van de Pelikaan!

En dat is natuurlijk iets om aandacht aan te geven, daarom kreeg hij van Frank Jan Borst (gemeente Zaanstad) een dankwoord en een speciaal blik voor vrijwilligers die een bijzondere verdienste hebben geleverd. En namens de Pelikaan een prachtig boeket.

Helaas is het ook het moment waarop Ron heeft aangekondigd dat hij zijn functie zal gaan neerleggen.

De Pelikaan heeft veel aan hem te danken, dus we laten hem niet zomaar gaan, er zal zeker nog een feestelijk afscheid georganiseerd worden.

Nieuwe Pelikaan en Cultuurzaal

Huidige situatie: voormalig verpleeghuis, dat grotendeels leegstaat

Aan het Durghorstplantsoen staat momenteel een voormalig verpleeghuis, dat in eigendom is van Parteon. Dit gebouw staat grotendeels leeg. Aankomende zomer komt het hele gebouw leeg te staan, waarna Parteon het gebouw vanuit leefbaarheid- en veiligheidsoverwegingen zo snel mogelijk gaat afbreken met als doel om zo veel mogelijk materialen her te gebruiken.

Plannen nieuwbouw: woningen, buurtcentrum en cultuurzaal

Op de locatie van het voormalig verpleeghuis komt nieuwbouw. Deze nieuwe bebouwing bestaat uit ongeveer 44 huurwoningen, een nieuw buurtcentrum voor de Pelikaan en een cultuurzaal. Parteon zal de huurwoningen gaan verhuren. De Pelikaan gaat de huidige locatie aan de Kervelstraat verlaten en verhuist naar de nieuwbouw aan het Durghorstplantsoen. De cultuurzaal zal ruimte gaan bieden aan uitvoeringen van culturele organisaties, lokale amateurverenigingen en scholen. De cultuurzaal gaat beheerd worden door de Pelikaan.

Vervolg: wijziging bestemmingsplan, nieuw inrichtingsplan openbare ruimte en ontwerp gebouw

Na de informatieavond in april zal de gemeenteraad dit jaar definitief een besluit nemen om geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van de cultuurzaal en het buurtcentrum. Als het besluit positief is, dan zal in de tweede helft van 2021 een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure gebracht om medewerking te kunnen verlenen aan de nieuwbouwplannen. Ook wordt een nieuw inrichtingsplan voor het parkeren en groen op het Durghorstplantsoen gemaakt. Daarnaast zullen de plannen voor de nieuwbouw door een architect uitgewerkt gaan worden tot een definitief ontwerp.

De totale periode van afbraak en nieuwbouw gaat naar verwachting enkele jaren duren.

Met ingang van 22 april kunt u de plannen inzien op de gemeentelijke website: www.maaknoord.zaanstad.nl of via de website van Parteon: www.parteon.nl.