Ventilatiesysteem Pelikaan

Na uitvoerig overleg in het bestuur, is de aanvraag voor een goed ventilatiesysteem in De Pelikaan goedgekeurd en is de installatie ervan gegund aan de firma Feenstra en van Goor uit Wormer.

Er is twee weken hard gewerkt, met soms wel 5 man tegelijk, om deze installatie te realiseren. In de Pelikaan kan nu de grote zaal, en twee kleinere ruimtes op een dusdanige manier geventileerd worden, dat ze ruimschoots voldoen aan de normen van het RIVM. De afzuigcapaciteit van deze WarmteTerugWin units bedraagt 400m3/uur. De luchtbehandeling bestaat uit een constante aanvoer van gefilterde verse buitenlucht. De installatie wordt gestuurd door een CO2 opnemer, die zo nodig de installatie naar een hoger toerental commandeert, afhankelijk van de kwaliteit van de lucht in de ruimte. Door deze voorziening kunnen we nu zonder problemen en met dichte ramen grotere groepen, binnen de richtlijnen van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, ontvangen.