Welkom bij buurtcentrum de Pelikaan!

Behalve aan diverse lokale clubs, verenigingen en eigen activiteiten biedt De Pelikaan onderdak aan activiteiten en cursus-programma’s van onder meer Fluxus. Wekelijks wordt De Pelikaan bezocht door zo’n 1000 bezoekers. Er maken veel clubs en verenigingen – van schakers tot klaverjassers en zangkoren – gebruik van de faciliteiten. Er wordt veel ontspanning geboden van yoga tot snuffelmarkten en eetcafés. Ook de Speel-0-theek van Krommenie zit in de Pelikaan.


De Pelikaan is gesloten

van 18 juli t/m 28 augustusInitiatief voor dorpsraad Krommenie krijgt vervolg

Is er in de Krommenieër samenleving voldoende actieve belangstelling om een dorpsraad in het leven te roepen? Op die vraag gaat de werkgroep Actief Krommenie het verlossende antwoord zoeken.

Het initiatief voor de oprichting van een dorpsraad is ingegeven door de overtuiging dat er behoefte is aan een samenwerkingsplatform dat de belangen van alle Krommenieërs behartigt bij de gemeente en andere overheidsorganisaties. De werkgroep wil door middel van een dialoog in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uitoefenen. Het doel van de dorpsraad is gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen op een breed terrein. Zoals bijvoorbeeld de openbare ruimten, de verkeerssituatie, het onderhoud van het groen en het behoud van de levendigheid van het centrum.

Dorpsraad oprichten?

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 5 juli werd een informatiebijeenkomst gehouden in buurtcentrum de Pelikaan. Daar waren een dertigtal inwoners aanwezig (burgers en vertegenwoordigers van organisaties) die diverse ervaringen en ideeën deelden om de noodzaak van een dorpsraad te onderbouwen. Een aantal deelnemers heeft op zich genomen om mee te denken over de rol en het functioneren van een dorpsraad.
Eind september zal deze groep een concreet eerste plan presenteren voor een dorpsraad voor Krommenie.


Van de Palmboom naar de Pelikaan

Vrijdag 19 november kreeg de Pelikaan een schenking overhandigd van de voorzitter van het bestuur van de voormalige Palmboom, Dirk van der Grijn. Dit buurthuis moest helaas enige tijd geleden de deuren sluiten, waarna er nog veel werk volgde om ervoor te zorgen dat de inboedel op passende plaatsen terecht kwam en dat alle rekeningen netjes betaald werden. Er bleek daarna een bedrag over te zijn en in goed overleg met alle betrokkenen is besloten dit bedrag te schenken aan de Pelikaan, voor de inrichting van de Nieuwe Pelikaan.  Daar zijn wij uiteraard erg blij mee! Er is een symbolische plaquette gemaakt, die zeker een prominente plek zal krijgen in de Nieuwe Pelikaan, zodat de Palmboom niet vergeten zal worden.

Op de foto’s ziet u Dirk van der Grijn die de plaquette overhandigt aan Kees van den Berg, onder toeziend oog van de informele burgemeester van Krommenie.


Buurtcentrum de Pelikaan in Krommenie zoekt een penningmeester van topklasse!

Deze functie is extra uitdagend omdat de Pelikaan over een aantal jaren zal verhuizen naar een heel nieuwe locatie, waar ook een cultuurzaal aan gekoppeld zal zijn. De financiële kant daarvan vraagt iemand met veel ervaring en een grote kennis op het gebied van begrotingen, jaarrekeningen en subsidieaanvragen.

Iemand die het bestuur goed kan informeren en adviseren bij het beheer van het bestaande buurtcentrum maar ook bij de besluiten die genomen moeten worden in de aanloop naar de Nieuwe Pelikaan.

De Pelikaan biedt een prettige werksfeer, met veel aandacht voor alle vrijwilligers.

Herkent u zich in het profiel? Dan nodigen wij u van harte uit te reageren naar bestuur@buurtcentrumdepelikaan.nl


Actueel